Sjöbergs Åkeri har jobbat med timmertransport & flistransport under lång tid.

60 och 70-talet bestod mycket av kombinationsbilar, timmertransporter på vintern och grus på sommaren.

Slutet av 70-talet och början på 80-talet kom flistransporterna in i bilden. Mitten av 90-talet och frammåt ökade flistransporterna rejält.

Bilder

I backspegeln